Västkustbanan

Dags för snabbare tågresor på västkusten! För att resenärerna ska kunna spara uppemot 40 minuter på sträckan Göteborg-Malmö behövs dubbelspår på hela Västkustbanan (Lund-Göteborg).

Vi planerar nu för dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station, och i förlängningen är tanken att det ska gå hela vägen till Helsingborg C.