Tillbyggnad Västra Berga skola

Vi behöver fler skolplatser i innerstadens norra delar då Helsingborg växer med fler bostäder i stadens centrum. Därför bygger vi till Västra Berga skola. Vi ger också skolan ett lyft invändigt.