Stadsbiblioteket

Helsingborgs stadsbibliotek behöver byggas om. Lokalerna har blivit trånga, omoderna och de behöver anpassas till nya behov.

Planeringen är igång, och själva ombyggnaden av stadsbiblioteket är planerad till 2023-2025.