S:t Jörgens Skola

Stadens centrum växer och många vill bo här. Här finns flera skolor och fler planeras i staden. Några har blivit gamla och behöver byggas om. S:t Jörgens skola mitt i centrum har nu byggts om och ut för att skapa en fin miljö för eleverna.