S:t Jörgens Skola

Stadens centrum växer och många vill bo här.

Här finns flera skolor och fler planeras i staden. Några har blivit gamla och behöver byggas om. S:t Jörgens skola mitt i centrum byggs om och ut för att skapa en fin miljö för eleverna.