Skola och idrottshall vid Maria Station

Mariastaden är populärt bland barnfamiljer, och med många nya familjer som vill flytta hit behövs inte bara nya bostäder, utan även mer barnomsorg.

Till hösten planerar vi därför att påbörja byggnationen av en grundskola på Maria Park, med plats för runt 600 elever. Vi bygger även en idrottshall där barn och unga kan leka och springa av sig ordentligt.