Skola och idrottshall vid Maria Station

Mariastaden är populärt bland barnfamiljer, och med många nya familjer som vill flytta hit behövs inte bara nya bostäder, utan även mer barnomsorg. Därför har vi byggt en ny grundskola på Maria Park. Vi har även byggt en idrottshall där barn och unga kan leka och springa av sig ordentligt.