Nya skollokaler i Rydebäck

Rydebäck växer och växer! Med många nya invånare (med många nya barn) behövdes en ny skola med olika typer av klassrum och skolgård för lek och bus.

Därför har det byggts en ny skola i Rydebäck, där små och stora talanger nu kan få växa.