Nya skollokaler i Rydebäck

Rydebäck växer och växer! Med många nya invånare (med många nya barn) behövs det en ny skola med olika typer av klassrum och skolgård för lek och bus.

Därför byggs en ny skola i Rydebäck, där små och stora talanger ska få växa.