Nya skollokaler i Rydebäck

Rydebäck växer och växer! Med många nya invånare (med många nya barn) behövdes en ny skola med olika typer av klassrum och skolgård för lek och bus. Här kan nu små och stora talanger få växa.