Rosengården

Rosengården ska få ett nytt kvarter som ska heta Nyponrosen. Förutom bostäder är det tänkt att det ska finnas lokaler för centrumverksamhet på bottenplan.

I samband med nya bostäder vill vi även bygga ut förskolan för att få plats med fler lekande barn.