Östra Ramlösa

I Östra Ramlösa, cirka fem kilometer öster om Helsingborgs centrum, planerar vi för en helt ny stadsdel. Här vill vi skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden. Här finns naturen inpå knuten och vi behåller områdets befintliga natur- och kulturvärden genom att satsa på parker och grönstråk längs Lussebäcken.