Nytt havsbad i Oceanhamnen

I Oceanhamnen växer en ny stadsdel upp för invånare och företag som söker och drömmer om det bästa läget. Här ska det också finnas utrymmen för lek, aktivitet och vila. Här planerar Helsingborgs stad att bygga ett havsbad, en flytande anläggning med tillträde både från Oceanpiren och från Oslopiren i direkt anslutning till #pixlapiren.

Ambitionen var att Havsbadet skulle vara klart att tas i drift sommaren 2018 på grund av långa leveranstider var detta inte möjligt. Nu pågår också omfattande anläggningsarbeten i området som skulle innebära stora störningar för driften av Havsbadet. Staden har därför beslutat att senarelägga genomförandet av Havsbadet Oceanhamnen och samordna det med övriga arbeten i området.

Staden utreder också möjligheten att bygga ett äventyrsbad i H+ området.