Planteringen

I området Triangeln på Planteringen växer snart hundratals nya bostäder fram!

Området, som tidigare inhyste både buss- och spårvagnshallar, kommer att fyllas med bostäder av olika slag – i främsta hand i form av hyresrätter.