Kvarteret Polisen

Söder fortsätter att växa på höjden och bredden! Tingsrätten har vuxit ur sina lokaler och kommer nu få utökade ytor.

Den nya byggnaden i Kvarteret Polisen byggs i anslutning till det befintliga huset och ger nya kontorsplatser och fler förhandlingssalar. När tillbyggnaden är färdig byggs även det befintliga huset om.