Kvarteret Polisen

Söder fortsätter att växa på höjden och bredden! Tingsrätten har vuxit ur sina lokaler och har fått utökade ytor.

Den nya byggnaden ligger i anslutning till det befintliga huset och här finns nya kontorsplatser och fler förhandlingssalar. Även det befintliga huset har byggts om.