Kungstorget

Så fort ombyggnaden av Helsingborg C är klar, är det dags för Kungstorget utanför att få ett rejält lyft. Torget ska få ett helt nytt utseende som knyter an till Drottninggatan samtidigt som fotgängare och cyklister får mer utrymme. Här planerar vi för ett grönt och välkomnande entrétorg till Helsingborg C med stort fokus på hållbarhet. Torget är en viktig mötesplats som ska upplevas trygg och mänsklig.