Idrottshall i Rydebäck

Nya bostäder och nya skollokaler. Det händer mycket i Rydebäck och när vi blir fler ökar förstås även behovet av områden för fritidsverksamheter. Därför planerar vi för en ny idrottshall norr om Rydebäcks centrum i anslutning till den befintliga idrottshallen.