Holstagårdsskolan i Laröd

I Laröd har Holstagårdsskolan vuxit för att ge plats för ytterligare 150 elever. I en ny fristående byggnad har det skapats plats för nya klassrum för både bild, musik och hemkunskap. Dessutom har skolan fått ett café.

Vi har byggt en tegelbyggnad i två plan med sex klassrum, bildsal och musiksal. Holstagårdsskolan i Laröd har också fått en sal för hemkunskapsundervisning och en del med café. Bygget påbörjades i augusti 2017 och var färdigt i augusti 2018.