Holstagårdsskolan i Laröd

I Laröd växer Holstagårdsskolan för att ge plats för ytterligare 150 elever. I en ny fristående byggnad skapas plats för nya klassrum för både bild, musik och hemkunskap. Dessutom får skolan ett café.

Vi bygger en tegelbyggnad i två plan med sex klassrum, bildsal och musiksal. Holstagårdsskolan i Laröd får också en sal för hemkunskapsundervisning och en del med café. Bygget påbörjas i augusti 2017 och beräknas vara färdigt i augusti 2018.