Höghastighetståg

Sverige satsar på höghastighetståg. Regeringen pekade våren 2018 ut sträckan Lund-Hässleholm som den första utbyggnadssträckan för att förverkliga höghastighetståg mellan Stockholm-Malmö.

För Helsingborg är det viktigt med snabba förbindelser till höghastighetsstationerna i Lund och framför allt Hässleholm.