Högastensskolan

Nya klassrum, NO-salar och hemkunskapssal; Nu bygger vi nya skollokaler på Högastensskolan!

En tegelbyggnad med två huskroppar i två plan, som är sammankopplade med en glasad länk, kommer ge extra plats för ytterligare 150 elever. Byggnaden får totalt fem klassrum, två NO-salar och en hemkunskapssal.