Högastensskolan

Nya klassrum, NO-salar och hemkunskapssal; Det har byggts nya skollokaler på Högastensskolan!

En tegelbyggnad med två huskroppar i två plan, som är sammankopplade med en glasad länk ger extra plats för ytterligare 150 elever. Byggnaden har fått totalt fem klassrum, två NO-salar och en hemkunskapssal.