Stadsutvecklingsprojektet H+

Från hamn och industri till helt nya områden för helsingborgarna! Vi har redan påbörjat stadsutvecklingsprojektet H+ i Oceanhamnen, och år 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, och Gåsebäck vara ihoplänkade med centrum och de omkringliggande stadsdelarna.

När allt är klart kommer det finnas en mängd nya bostäder, kontor- och serviceytor och gröna och sköna platser för invånarna att vistas och hänga på. Bland annat växer det fram ett blågrönt stråk som sammanlänkar stadsdelarna.