Gantofta

Fler småhus i Gantofta är på gång!

Det kommer att bli runt 50 nya hus, både villor och radhus. Vi planerar även att bygga en ny förskola i området.