Förskolelokaler på Drottninghög

Drottninghög växer och utvecklas vilket har lett till ett behov av nya förskolelokaler. Därför ska det byggas nya förskolelokaler på Drottningshögsskolan. Till dessa lokaler ska både Kristallens förskola och Ametistens förskola flytta när de står klara.