Förskola i Oceanhamnen

Under etapp 2 bygger vi en förskola i Oceanhamnen med plats för 150 barn.

Den kommer att ligga bredvid den nya Varvsparken. Byggstart är 2021 och projektet är färdigt 2022.