Förskola i Närlunda

Närlunda blir större och större!

Med många nya barnfamiljer behövs också en större förskola i Närlunda – just nu är detaljplanearbetet igång.