Elineberg

Elineberg är känt för sina höghus i gult tegel – och fler hus ska det bli! Vi planerar nu för nya i området.

Dessutom vill vi skapa fler mötesplatser, exempelvis genom att anlägga en gemensam bostadsgård och göra Elinebergs centrum mer attraktivt.