Elineberg

Elineberg är känt för sina höghus i gult tegel – och fler hus ska det bli! Vi planerar för två nya hus med cirka 150 nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna som ska bidra till att utveckla Elinebergs centrum.