Elineberg

Elineberg är känt för sina höghus i gult tegel – och fler höghus ska det bli! Vi planerar nu för 300-450 nya bostäder uppdelade på tre nya höghus på vardera 20-26 våningar.

Dessutom vill vi skapa fler mötesplatser, exempelvis genom att anlägga en gemensam bostadsgård och göra Elinebergs centrum mer attraktivt.