Drottninghög – bostäder

Stadsdelen Drottninghög förnyas. Här finns fina grönområden med ett utomhusbad och även en av stadens finaste lekplatser.

Med andra ord, här är mycket redan bra, det andra förbättrar vi.  Gamla hus renoveras, några rivs och ger plats för nya. På Grönkullagatan byggs två nya hus med plats för nya fräscha lägenheter i olika storlek.  Vid Regementsvägen ska vi bygga fler nya bostäder.