Drottninggatan/Järnvägsgatan

Vi helsingborgare blir fler och fler! En växande stad med en större befolkning ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Mellan våren 2017 och sommaren 2019 har vi därför byggt om Drottninggatan och Järnvägsgatan.

Vi har skapat fler ytor där helsingborgarna kan mötas, förbättrat cykel- och gångvägarna och skapat bättre plats för vår kollektivtrafik.