Bro mellan city och Oceanhamnen

Från centralstationen till Oceanhamnen på ett par minuter!

Tvärs över vattnet kommer en ny gång- och cykelbro, som ska koppla samman city med den nya stadsdelen. Smidigt värre!