Bro mellan city och Oceanhamnen

Från centralstationen till Oceanhamnen på ett par minuter! Tvärs över vattnet byggs en ny gång- och cykelbro som ska koppla samman centrum med den nya stadsdelen. Smidigt värre!