Bostäder vid Söderpunkten

Vid Söderpunktens hörn vid Carl Krooks gata och Mäster Palms plats byggs det ordentligt på höjden!

Nu byggs nya bostäder vid Söderpunkten, med ett höghus högre än Kärnan som kommer bestå av ca 80 nya lägenheter.