Bostäder på Gustavslund

Inom de närmaste åren växer Gustavslund ännu mer och fylls av runt 230 nybyggda bostäder av olika karaktär, höjd och storlek, både flerbostadshus och rad- eller kedjehus.

Byggstart är 2015 och bostäderna är färdiga 2018.