Bostäder i Rydebäck

Nu planeras för fler bostäder i Rydebäck, både villor, radhus och flerbostadshus.

Med fler barn planeras också för ny förskola, idrottsanläggning och parkområden för lek och motion. Rydebäck är en växande ort med andra ord.