Bostäder i Mariastaden

Det kan vara svårt att hålla reda på alla byggprojekt som är igång i Mariastaden. Det byggs bostäder i Mariastaden i två etapper,, där första etappen ska vara klar under 2017. Sen byggs det norr om Mariehällsvägen och väster om Kullavägen. Puh! Det blir även nya lek- och parkytor och rekreationsstråk.

För att möta det stora antalet nyinflyttade bygger vi även en ny för- och grundskola och idrottshall. Framöver är planen även att det ska växa fram ett nytt äldreboende, en ny vårdcentral, centrumverksamhet, service, en bensinstation och en ny matbutik.