Allerum

Under de närmaste tio åren växer Allerum med runt 80 tomter för småhusbebyggelse.