Allerum

Under de närmaste tio åren växer Allerum med runt 60 tomter för småhusbebyggelse. Detaljplanerna för området är klara, och kommer att bevara både Klockaregården och Béens park.

Området omfattas av två detaljplaner, en plan där staden äger marken och som ägs av privatpersoner.