Allerum

Under de närmaste tio åren växer Allerum med runt 60 tomter för småhusbebyggelse. Just nu detaljplanerar vi för området, och kommer att bevara både Klockaregården och Béens park.

Området omfattas av två detaljplaner, en plan där staden äger marken och som ägs av privatpersoner.