Framtid

Helsingborg kommer att växa även i framtiden. Här hittar du de projekt som har en längre tidshorisont, såsom den vidare utvecklingen av H+-områdena. Här ligger även projekt som det ännu inte beslutats om, som till exempel en fast HH-förbindelse.