Boende

Ju fler vi blir, desto fler bostäder behöver vi. Här hittar du nybyggen som rör boende av olika slag. Under rubriken flerbostadshus finns hyresrätter och bostadsrätter. Småhus syftar på villor, radhus, parhus och lediga tomter. Här finns också olika omsorgsboenden, som LSS-boenden och äldreboenden.