Boende

Ju fler vi blir, desto fler bostäder behöver vi. Här hittar du nybyggen som rör boenden av olika slag. Flerbostadshus innebär hyres- och bostadsrätter. Småhus syftar på villor, radhus, parhus och lediga tomter. Här finns också olika omsorgsboenden, som LSS-boenden och äldreboenden.